Recent Changes

Saturday, November 11

 1. page Boeken edited ... {Aap, zee, koe - Kinderen met autisme leren lezen.pdf} door Hilde Cornelis en Ilse van Bevers…
  ...
  {Aap, zee, koe - Kinderen met autisme leren lezen.pdf} door Hilde Cornelis en Ilse van Beversluys
  {Achtergronden van en tips voor de omgang met leerlingen met een specifieke hulpvraag.pdf} door Pyt Nauta en Marinus Giesing
  {Activerende en passende werkvormen - Naar meer variatie en motivatie in de les - Werken aan 21ste -eeuwse vaardigheden.pdf} door Carel van der Burg, Meike Berben en Bert Moonen
  {Adapti - Vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 16-25 jaar.pdf} door Inge Schietecatte, Ilse Noens, Caroline Bolckmans, Wim Tops en Dieter Baeyens
  {ADDaisy.pdf} door Tirtsa Ehrlich
  (view changes)

Saturday, October 21

 1. page Boeken edited ... {omhoog.png} PP {Pesten en cyberpesten in het onderwijs - Praktijk en beleid voor een veil…
  ...
  {omhoog.png}
  PP
  {Pesten en cyberpesten in het onderwijs - Praktijk en beleid voor een veilige leeromgeving.pdf} door Gie Deboutte
  {Pesten - Keuzelijst - Boeken rond pesten voor kleuters en kinderen tot 12 jaar.pdf} door Martine Cammaert en Marina Marissen
  {Pesten - Mijn boek over durf en zelfvertrouwen.pdf} door Astrid Tulleners
  (view changes)

Sunday, October 15

 1. file Wijzer in executieve functies - 35 spelletjes om executieve functies bij leerlingen te trainen en te versterken.pdf (deleted) uploaded Deleted File
 2. page Boeken edited ... {Werkvaardigheden in kaart.pdf} door Liesbeth te Velde {Wijs met woorden - Een zesstappenaan…
  ...
  {Werkvaardigheden in kaart.pdf} door Liesbeth te Velde
  {Wijs met woorden - Een zesstappenaanpak voor het aanleren van schooltaal.pdf} door Robert Marzano
  {wijzer{Wijzer in executieve
  {Wijzer in Onderwijsbehoeften - Effectieve gesprekken met leerlingen in het basisonderwijs.pdf} door Nicole Gabriël en Selma Huitema
  {Wijzer in ontwikkelingsstoornissen - Een overzicht van theorie en praktijk.pdf} door Séverine Van De Voorde
  (view changes)
 3. file Wijzer in executieve functies - 35 spelletjes om executieve functies bij leerlingen te trainen en te versterken.pdf (deleted) uploaded
 4. file wijzer in executieve functies - 35 spelletjes om executieve functies bij leerlingen te trainen en te versterken.pdf (deleted) uploaded Deleted File
 5. page Boeken edited ... {Werkvaardigheden in kaart.pdf} door Liesbeth te Velde {Wijs met woorden - Een zesstappenaan…
  ...
  {Werkvaardigheden in kaart.pdf} door Liesbeth te Velde
  {Wijs met woorden - Een zesstappenaanpak voor het aanleren van schooltaal.pdf} door Robert Marzano
  {wijzer in executieve functies - 35 spelletjes om executieve functies bij leerlingen te trainen en te versterken.pdf} door Maaike Houtman, Maaike Losekoot, Tjitske van der Waals en Mickey Waringa
  {Wijzer in Onderwijsbehoeften - Effectieve gesprekken met leerlingen in het basisonderwijs.pdf} door Nicole Gabriël en Selma Huitema
  {Wijzer in ontwikkelingsstoornissen - Een overzicht van theorie en praktijk.pdf} door Séverine Van De Voorde
  (view changes)

More