Studiedag Elk Cijfertje Telt [2013-04-26]

elk cijfertje telt.png

Themalezing Annemie Desoete: Dyscalculie: Over flitspalen, subtypes en protocollen


[Essentie]

Momenteel is men het in Vlaanderen eens rond de criteria om van dyscalculie /rekenstoornissen te spreken. Er werd ook recent beeldmateriaal ontwikkeld (www.studerenmetdyscalculie.be) om de drempels waar personen met dyscalculie mee te maken hebben, te duiden. Een getuigenis hiervan door Kristel (orthopedagoge):

“waarom de lagere school een helse periode was, was omdat ik altijd een enorme druk op me voelde. Doe je handboek open op pagina 68. Daar gaan we weer! Waar is die pagina 68? Ondertussen hebben zij de titel al opgeschreven, terwijl ik nog op zoek ben naar die pagina 68’."

Toch blijven een aantal vragen onopgelost.: Zijn de problemen van zwakke rekenaars gelijk aan deze van kinderen met dyscalculie? Hebben kinderen met dyscalculie en dyslexie dezelfde problemen als de kinderen met alleen dyscalculie? Hebben kinderen met dyscalculie ook motorische problemen en omgekeerd?

Maar ook: Is er zo iets als semantische geheugen dyscalculie en procedurele dyscalculie? Wat met getallenkennis dyscalculie? NLD/VSLD? Bestaat er een subtype met vnl. problemen op vlak van vraagstukken? En vooral: moeten we nu een subtype noteren bij kinderen met dyscalculie in onze attesten of gemotiveerde verslagen? En is subtypering van belang om onze aanpak uit te stippelen?

Op deze en andere vragen willen we ingaan in deze lezing

[Audiofragmenten]

  • Deel 1:
  • Deel 2:
  • Deel 3:
  • Deel 4:

Werkwinkel Annemie Desoete: Kunnen executieve functies/metacognitie ons helpen om de cijfers te laten spreken


[Essentie]

De helft van de kinderen/jongeren met dyscalculie heeft bovenop hun leerstoornis gerelateerde problemen ook moeilijkheden die eerder te maken hebben met metacognitie en met ‘leren studeren’ Ze zijn daardoor niet in orde met taken, studeren voor de verkeerde toets, blijven te lang stilstaan bij vragen die ze niet kunnen oplossen zonder de andere vragen te beantwoorden, kopiëren de nota’s van de leerkracht niet ondanks het feit dat ze dit één van hun STICORDI-maatregelen is …

Is metacognitie een synoniem voor Executieve Functies (EF)? Wat is het verschil tussen metacognitieve kennis en vaardigheden? In deze workshop staan we eerst stil bij een aantal begrippen. Vervolgens onderstrepen we dat we voor een (beschrijvende) diagnose dyscalculie geen EF/metacognitie moeten ten onderzoeken. Als we handelingsgerichte adviezen willen uitstippelen is het echter van groot belang om deze constructen wel te onderzoeken/ testen en om in onze aanpak rekening te houden met sterke en zwakke kanten. We belichten een aantal tests (o.m. subtests in de DST, CELF-IV en de WISC-III, BADS, NEPSI-II, …) en vragenlijsten (o.m. BRIEF, LASSI,…) waar dit mee kan gebeuren. Tenslotte kijken we naar handelingsgerichte adviezen om door in te zoemen op sterke en zwakke kanten handelingsgericht aan de slag te gaan.

[Audiofragmenten]

  • Deel 1:
  • Deel 2:
  • Deel 3:
  • Deel 4: